Företagande

Jubileum på företaget

Att fira framgångar på företaget kanske är något som regelbundet görs. Men när ett visst antal år har gått och man driver ett företag som för varje år når sina mål så är det självklart något som ska firas ordentligt. Ett jubileum på företaget är värt att planeras och det spelar ingen roll om det är ett år eller trettio år.

Planera jubileet väl

För att allt ska gå i lås och bli som man önskar så är planeringen viktigt. Se till att skapa en kommitté som har det övergripande ansvaret för allt som har med ert jubileum att göra. Dessa får i sin tur delegera ut uppgifter till olika personer. Vissa på företaget kanske har bra kunskap i hur man bäst pyntar en festlokal. Ge dessa en budget på vad det kan få kosta att köpa in produkter för att skapa en magisk lokal för festligheterna. Låt andra få ta tag i musiken som ska spelas under den kommande festen och jubileet.

Skicka inbjudan i god tid

Se till att skicka inbjudan i god tid till de som ska bjudas. Det kan vara före detta anställda som gått i pension och viktiga kunder till företaget. Genom att få en inbjudan så kan man bestämma sig för om man kan och vill komma på jubileet. Skriv ut datum när festligheter är och vilken tid det startar. Skriv också ett telefonnummer eller e-postadress där man kan meddela sin medverkan. Om festligheterna har något form av tema så skriv detta i inbjudan så gästerna vet vad som gäller. Lycka till med förberedelserna och grattis till jubileet.

Du kanske också gillar…